Pavlína Urbanová

Architektonické principy v detailech. Autorka vychází z českého kubismu, který vnímá velmi poeticky — jako noční oblohu, kterou nachází v probarveném Corianu. 

 "Kubismus představuje hvězdnou architekturu fyzicky i metafyzicky. Fyzicky svým fasetovým charakterem, metafyzicky svou jedinečností v kulturní, světové architektonické scéně."

Architektonické momenty rozvíjí v několika úhlech pohledu od ručně frézovaných struktur, přes mondrianovské kompozice až po objekty/brože, u kterých si pohrává s dynamikou skrze průzory.