Pavlína Urbanová

"Pod značkou SEDM pracuji v rámci sériového šperku, šperku pro každý den. Tvořím z lásky k architektuře. KUBA2020 reflektuje český architektonický kubismus. Plochy a hrany definují dynamický ráz prostoru, fasety se v drobném měřítku stávají naší osobní architekturou - ozdobou, která podtrhuje naše preference, náš úhel pohledu."