Karol Weisslechner

výtvarník — architekt — pedagog

13. 2. 1957 v Bratislave

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti šperku, objektu, inštalácie, ako aj interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Diela K. Weisslechnera sú zastúpené v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Je vedúcim pedagógom v Ateliéri S+M+L_XL kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Toho času pôsobí na VŠVU aj vo funkcii rektora.

Štúdiá
1976 - 1979 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
1980 - 1988 Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektúry II, ateliér interiérovej tvorby, Bratislava

Pedagogická činnosť
1990 - 1995 katedra architektúry - Atelier Architráv, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
od 1995 vedúci pedagóg Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk, katedra Úžitkového umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
od 2007 od roku 2007 - funkcia rektora VŠVU, Bratislava

Pedagogické tituly
1997 habilitovaný za docenta
2006 vymenovaný za vysokoškolského profesora

Organizačná činnosť
Karol Weisslechner patrí medzi neúnavných propagátorov autorského šperku a jeho chápania ako umeleckého artefaktu. Venuje sa prednáškovej a organizačnej činnosti. Sám sa pravidelne zúčastňuje tvorivých sympózií na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá a študijné cesty.Vernisáž: Srdcové záležitosti 6.10. 2022