Barbora Bomerová

Sutnar/Komunikace základních tvarů

Ladislav Sutnar uplatňoval napříč celou svou tvorbou základní tvary a barvy, které autorka zosobnila v silikonových náhrdelnících. 

Pevnost — Vztah — Křehkost 

Minerály prořezané témeř na hranu svých možností se ve svých vlastnostech stávají paralelou k mezilidským vztahům.